FAQ

 • Da li vi prodajete auta? +

  Naša firma se ne bavi prodajom vozila, kako novih tako i polovnih. Poslovanje naše firme se zasniva na transportu istih, a naši klijenti su upravo ti koji su zaduženi za prodaju istih. Ipak, u slučaju potrebe odnosno u slučaju dodatnog razvoja naših poslovnih aktivnosti, nije isključena mogućnost širenja naših poslovnih djelatnosti i na prodaju.
 • Po kojoj cijeni se može kupiti auto? +

  Ovo pitanje se uveliko može povezati sa prethodnim, a odgovor je jasan. Obzirom da naša firma nema ništa sa prodajom vozila, sve upite vezane za potražnju možete uputiti pravnim licima čije se poslovanje na tom polju temelji.
 • Koje dokumente trebam da bi uvezao auto iz EU? +

  Kao osnovno, kupac nekog motornog vozila mora imati račun o kupovini istog (ukoliko se radi o pravnom licu), odnosno kupo-prodajni ugovor ukoliko se radi o fizičkom licu). Tokom izvoznog carinjenja potrebno je pored navedenog priložiti i prateću dokumentaciju za vozilo: knjižica, saobraćajna dozvola kao i dokaz o porijeklu vozila (EUR1). Pri izvoznom carinjenju potrebno je naglasiti preko kojeg graničnog prijelaza će vozilo ući u Bosnu i Hercegovinu, odnosno mjesto gdje će se ono cariniti. Nakon što se vozilo doveze na područje Bosne i Hercegovine, na graničnom prijelazu se dobije provozna jedinstvena carinska prijava (koja ima rok trajanja od 10 dana). U navedenom roku uvoznik mora izvršiti homologaciju vozila. Za ovaj dio su zadužene ovlaštene stanice tehničkih servisa, a njihov zadatak je da utvrde da li se vozilo podudara sa propisanim direktivama, odnosno ispunjava li standardne njegove aktivne i pasivne sigurnosti.Za odrađivanje homologacije, potrebno je da vlasnik vozila tj. njen uvoznik dođe u ovlaštenu tehničku stanicu sa dokumentacijom koja uključuje račun ili ugovor o kupljenom vozilu. Pored ovog potrebno je priložiti jedinstvenu carinsku ispravu koja Vam je data na graničnom prijelazu. Nakon što se završi homologacija, vozilo se upućuje u nadležnu carinsku ispostavu u BiH, gdje se vrši carinjenje vozila, uz obračun i plaćenje uvoznih taksi. Pored uvjerenja o homologaciji potrebno je priložiti i ostale dokumente, a to su znači račun (ugovor o prodaji), dokaz o porijeklu vozila, saobraćajna dozvola i knjižica vozila. Nakon što se završi i ovaj dio, vozilo je spremno za svoju registraciju u Bosni i Hercegovini.
 • Kako da naručim transport kod Vas iz EU? +

  Prilikom naručivanja transporta, potrebno je da nam date osnovne podatke o adresi utovara, broju vozila, kao i njihovim dimenzijama, mjestu izvoznog carinjenja, mjestu izvoznog carinjenja, kao i graničnom prijelazu na koji se roba uvozi. Pored osnovnih podataka koje ćete nam dati pri samom naručivanju transporta, bitno je naglasiti da robu koji želite transportovati morate pripremiti prije nego što naš kamion stigne na utovar. Drugim riječima, roba mora biti spremna za utovar, i procedure koje slijede (izvozno carinjenje, izrada izvoznih papira) isl. S druge strane, uvozna procedura isto tako mora biti blagovremeno pripremljena, špedicija na kojoj se radi provozna isprava mora imati potrebnu dokumentaciju, kao i špedicija na kojoj će se vršiti uvozno carinjenje. Svako nepotrebno čekanje koje bi moglo biti uzrokovano Vašim faktorom u takvim slučajevima bi Vam se moglo fakturisati kao dodatni troškovi. Transport vozila možete naručiti direktnim telefonskim pozivom, e-mailom ili popunjavanjem našeg obrasca za upit.
 • Kako da naručim transport unutar Bosne i Hercegovine? +

  Za razliku od međunarodnog transporta, unutrašnji transport je praćen sa mnogo jednostavnijom procedurom. Prije svega, u ovom slučaju izbjegavaju se izvozne i/ili uvozne procedure što uveliko olakšava sam proces transportovanja vozila. Potrebno je da nam samo naznačite osnovne informacije o utovaru a koje uključuju broj vozila, adresu utovara i adresu istovara. Isto tako poželjno je da nam date dimenzije vozila kao i informaciju o tome da li su vozila u voznom stanju, a sve u cilju izbjegavanja nepotrebnih poteškoća prilikom utovara, kao i istovara istih.
 • Kako mogu naručiti transport jednog vozila? +

  Kada govorimo o transportu vozila, uvijek nam je lakše organizovati isporuku punog utovara. Ipak, ukoliko naš klijent traži transport manje vozila od onog broja koji podrazumijeva puni utovar, onda u takvim situacijama moramo isto kombinovati sa nekim drugim vozilima, a to podrazumijeva i mogućnost čekanja na isporuku odnosno preuzimanje vozila, obzirom da velik dio našeg poslovanja uključuje transport punih utovara sa jednog ili više lokacija na drugu lokaciju. Treba dakle naglasiti da u ovakvim situacijama rok preuzimanja i isporuke jednog ili više vozila ovisi o našim mogućnostima njihovog kombinovanja, a to nekad zahtijeva izvjesno čekanje, na šta naši klijenti moraju biti spremni prilikom ovakvih zahtjeva.
 • Ukoliko se odlučim da naručim transport kod Vas, šta dalje ? +

  Nakon što ste nam uputili zahtjev za transport Vaših vozila u međunarodnom saobraćaju, ovisno od lokacije na kojima se Vaša vozila nalaze, potrebno je da pričekate od 2 do 4 dana na naše preuzimanje istih. Po preuzimanju vozila, pod uvjetom da su sve izvozne procedure tekle bez smetnji, Vaša vozila će na Vašoj adresi biti u roku između 48 do 60 sati. Ukoliko se radi o transportu vozila u unutrašnjem saobraćaju, onda ćete po slanju upita morai pričekati najviše do 2 dana. Po preuzimanju vozila na mjestu utovara, vozila će biti dostavljena u roku 24 sata.
 • 1

Benja-Autotransporti BiH


Benja-Autotransporti EU


Kontakt:

Telefon: +387 (0) 35 720 – 480
Fax: +387 (0) 35 720 – 480
Mob: +387 (0) 61 135 – 165
   

e-mail: info@benja-autotransporti.com
Web: www.benja-autotransporti.com